Veel voorkomende vragen (FAQ):

Patiënten bellen de huisartsenpraktijk met uiteenlopende vragen, de meeste zijn relevant voor de huisarts. Er zijn ook vragen die niet (alleen) bij de huisarts thuishoren of eerst het beste besproken zouden kunnen worden op het spreekuur. Om de druk op de (huisartsen)zorg te beheersen en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen aanbieden, vragen wij u de informatie hieronder te lezen. Op thuisarts.nl staat ook veel informatie voor u als patiënt. U mag ons natuurlijk ook altijd bellen of een e-consult sturen.

Kan ik een ‘gezondheidscheck’ of (jaarlijks) bloedonderzoek laten doen?

Dat kan, maar een bloedonderzoek alleen geeft te weinig informatie. Vaak wilt u weten of ‘alles goed is’. Helaas kunnen we hierop geen antwoord geven na alleen bloedonderzoek. Wat we wel kunnen doen is uw risico op hart- en vaatziekten onderzoeken. U kunt ook zelf eerst op thuisarts.nl uw hartleeftijd berekenen. Als u het risico op hart- en vaatziekten wilt laten onderzoeken kunt u op onze praktijk een ‘Hart- en Vaatziekte risico onderzoek’ aanvragen. Dit onderzoek bestaat uit:

  • Een bloedonderzoek (cholesterol, glucose, nierfunctie etc)
  • Een bloeddrukmeting op de praktijk of thuis (wij hebben bloeddrukmeters te leen)
  • Een vragenlijst invullen

U kunt hierover contact opnemen met de doktersassistente, zij legt u uit hoe het in zijn werk gaat. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, komt u op het spreekuur bij de huisarts of praktijkondersteuner die u vertelt wat uw risico is en wat ons advies is.

  • Kan de huisarts een Medische Verklaring voor mij maken?:

De huisarts van een patiënt, kan/mag GEEN verklaring afgeven van de gezondheid van eigen patiënten, omdat hij niet onafhankelijk is. De KNMG (beroepsvereniging artsen) heeft een mooie uitleg op hun site hierover. Lees hier meer over. De enige ‘verklaring’ die de huisarts kan invullen is een verklaring voor medicijnen als u op reis gaat naar het buitenland. Het kan zijn dat hier speciale papieren voor nodig zijn zoals medicijnen die onder de opiumwet vallen. Kijk op de website van het CAK of u een medicijnverklaring nodig heeft.

  • Mag ik een verwijzing naar de specialist?:

Soms krijgt u als patiënt, bij een andere zorgverlener, te horen ‘u moet even naar uw huisarts een verwijzing vragen’. Dit kan inderdaad een goed advies zijn, echter zien wij de patiënt hiervoor graag eerst op ons spreekuur. Vaak zijn er meerdere mogelijke oplossingen en soms kunnen wij u helpen en hoeft u niet naar een specialist. Dit houdt de zorg toegankelijk en bespaart u mogelijk ook nog (veel) geld. Mocht het zo zijn dat u inderdaad naar een specialist moet, is het belangrijk dat wij als huisarts een goede volledige verwijzing maken zodat u met de juiste informatie op de juiste plek geholpen kan worden. Daarom zal onze assistent u adviseren eerst op het spreekuur een afspraak te maken. Als u al bij de huisarts bent geweest en er is al afgesproken dat u naar de specialist mag als de behandeling niet aanslaat, hoeft u hiervoor niet meer op het spreekuur te komen.

  • Mag ik en onderzoeken laten doen? (scan / röntgenfoto, bloedonderzoek, etc)

Vaak is bloedonderzoek een vraag bij vermoeidheid, bijvoorbeeld door een vitamine tekort / -verminderde weerstand. Meestal is dat echter niet de oorzaak van uw vermoeidheid. Fijner is dan als we u op het spreekuur wat vragen kunnen stellen over de vermoeidheid. (Kijk anders hier). Aanvullend onderzoek in het ziekenhuis (een foto/scan) zonder informatie is vaak niet het beste om als eerste te doen. Graag bespreken we met u wat uw klachten zijn en na lichamelijk onderzoek, bespreken we wat het behandeladvies kan zijn en of er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn.

  • Waarom krijg ik een rekening voor bezoek aan de huisarts of een waarschuwing als ik niet op een afspraak kom?

Huisartsen werken met spreekuurafspraken (consulten). Een enkel consult is 15 minuten, een dubbele 30minuten. Deze tijd wordt gereserveerd in de agenda. Als u niet kunt of ziek bent horen we dit graag zo spoedig mogelijk. Als u 3x of meer in een jaar Niet Verschenen bent Zonder Bericht (NVZB) nadat we u hierop hebben aangesproken, brengen we de consulttijd in rekening bij u. De spreekuur tijd is (soms zeer) beperkt en kan dan niet gebruikt worden voor andere patiënten. Daarom vragen wij u om tijdig uw afspraak af te zeggen als u verhinderd bent.