Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk IJsselpoort ontleent haar naam aan de gelijknamige poort die vanaf de 14e eeuw het westen van Terborg beschermde en moet hebben gestaan vlakbij waar de praktijk nu is gevestigd. (bron: wikipedia) Vanaf 2021 is dokter W.N. Boer, huisarts praktijkhouder.

Openingstijden, spreekuur-/visite afspraken

Dagindeling:

08:00 – 10:00u Ochtend spreekuur

10:00 – 11:00u Ingreepjes / overleg assistentes

13:00 – 14:30u Visites / pauze

14:30 – 16:00u Middag spreekuur / SPOED overleg

De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00u tot 17:00u. U kunt afspraken maken of visites aanvragen, tussen 08:00 – 10:00u. Heeft u een vraag of wilt u overleggen, belt u dan zo vroeg mogelijk op de dag of stuur een e-Consult. De assistente kan, zo nodig, uw vraag overleggen met de huisarts. Het tijdstip tussen 14:00 en 15:00u is bedoeld voor het beantwoorden van eerder gestelde vragen en doorgeven van uitslagen van onderzoeken.

U kunt ook zelf een on-line afspraak maken op het spreekuur en uw eigen medisch dossier inzien. Kijk hiervoor op Patientinformatie of MijnGezondheid.net.

Nieuwe- en Herhaalrecepten

Nieuwe recepten na bezoek aan het spreekuur, liggen dezelfde dag klaar bij de apotheek, of kunnen bezorgd worden als u dat aangegeven hebt.

U kunt op de volgende manieren een herhaalrecept aanvragen:

  • Herhaalservice

Neemt u voor de levertijden en voorwaarden contact op met Apotheek Benraad. Ook kunt u kijken op Apotheek. Heeft u een andere apotheek, neemt u dan contact op met uw eigen apotheek.

  • De receptenlijn 
    De receptenlijn is te bereiken via 0315-323232 waarna u in het keuzemenu een 2 intoetst. De receptenlijn is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Om onze telefonische bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden willen wij u vragen om uw herhaalrecepten zo mogelijk buiten onze openingstijden aan te vragen.
  • De brievenbus is bedoeld voor post en NIET voor recepten of medicijnverpakkingen.

Uitslagen en afspraken aanvullend onderzoek

Voor aanvullend onderzoek op de afdeling radiologie belt u zelf voor een afspraak met nummer 0314-329505. U hoeft geen formulier mee te nemen, dit wordt digitaal naar de afdeling radiologie gestuurd.

Voor aanvullend onderzoek bij het laboratorium, kunt u langsgaan zonder afspraak. U hoeft geen formulier mee te nemen, dit wordt digitaal naar uw e-mail adres gestuurd. LET OP: dit is een bericht zonder persoonskenmerken of labwaarden, vanwege AVG richtlijnen is hiervoor gekozen. U kunt met alleen de streepjescode naar het laboratorium. Wilt u toch liever een formulier, dan kunt u dit ophalen op de praktijk. (lees ook: LabOnline digitalisering van het Slingeland ZH)

Als bij u aanvullend onderzoek is gedaan willen wij u vragen altijd zelf in uw Mijngezondheid.net omgeving te kijken of contact op te nemen met de praktijk. Houdt u hierbij rekening met een verwerkingstijd van enkele werkdagen. Als een uitslag bij ons binnenkomt, krijgt u (vaak) ook een bericht van ons, binnen uw MijnGezondheid.net omgeving. Ook kunt u zelf bellen met de praktijk, na 14:00u of op een tijdstip dat met u is afgesproken.

(Aanvullend onderzoek: bloed-, röntgen-, urine-, weefselonderzoek, etc).

Verwijzingen

Bent u verwezen door de huisarts voor verder onderzoek en behandeling buiten de praktijk? U ontvangt hiervan, in de regel, op uw e-mailadres een verwijsformulier. Hierin staat wat u zelf moet doen om een afspraak te maken. Dit is een bericht van Zorgdomein.