Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk IJsselpoort ontleent haar naam aan de gelijknamige poort die vanaf de 14e eeuw het westen van Terborg beschermde en moet hebben gestaan vlakbij waar de praktijk nu is gevestigd. (bron: wikipedia)

Openingstijden, afspraken en uitslagen

De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00u tot 17:00u. U kunt afspraken maken of visites aanvragen, tussen 08:00 – 10:00u. Heeft u een vraag of wilt u overleggen, belt u dan zo vroeg mogelijk op de dag, zodat de assistente uw vraag kan overleggen met de huisarts. Het tijdstip tussen 14:00 en 15:00u is bedoeld voor het beantwoorden van eerder gestelde vragen en doorgeven van uitslagen van onderzoeken.

U kunt ook zelf digitaal afspraken maken en uitslagen van onderzoeken en specialistenbrieven inzien. Kijk hiervoor op Patientinformatie of MijnGezondheid.net.

Herhaalrecepten

U kunt op de volgende manieren een herhaalrecept aanvragen:

  • Herhaalservice

Neemt u voor de levertijden en voorwaarden contact op met Apotheek Benraad. Ook kunt u kijken op Apotheek. Heeft u een andere apotheek, neemt u dan contact op met uw eigen apotheek.

  • De receptenlijn 
    De receptenlijn is te bereiken via 0315-323232 waarna u in het keuzemenu een 2 intoetst. De receptenlijn is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Om onze telefonische bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden willen wij u vragen om uw herhaalrecepten zo mogelijk buiten onze openingstijden aan te vragen.
  • De receptenbus op de praktijk is, vanwege Corona, NIET meer in gebruik.

Uitslagen/controle afspraak

Het kan voorkomen dat in overleg met u, na het bezoek op het spreekuur, aanvullend onderzoek wordt gedaan. U kunt bij aanvullend onderzoek denken aan: bloedonderzoek, beeldvorming (foto, echo etc via afdeling radiologie) en weefselonderzoek. De uitslagen van deze onderzoeken komen in de meeste gevallen digitaal binnen na enkele werkdagen. Wij willen u vragen altijd zelf te bellen nadat er aanvullend onderzoek is gedaan.

Ook komt het voor dat tijdens het spreekuur bezoek, in overleg met u, een controle afspraak wordt geadviseerd. Ook hierbij geld dat wij u willen vragen altijd zelf hierover contact op te nemen met de praktijk, bij voorkeur telefonisch.