Praktijk-ondersteuner

Sinds een aantal jaren werken in onze praktijk 3 gediplomeerde praktijkondersteuners. Het zijn verpleegkundigen die aanvullende scholing hebben gevolgd om zelfstandig spreekuur te doen voor een specifieke patiëntengroep. De praktijkondersteuners worden gesuperviseerd door de huisartsen. Door de inzet van praktijkondersteuners kunnen veel meer patiënten in de huisartsenpraktijk worden begeleid en hoeven ze niet direct te worden verwezen naar een specialist in het ziekenhuis.

Patienten kunnen terecht bij onze praktijkondersteuners voor:

– Stoppen met roken

– Vaatmeting (bij kramp in de benen)

– korte beoordeling bij onregelmatige hartslag (MyDiagnostic)

– Stress, somberheid en angstklachten (Geestelijke gezondheidszorg)

De praktijkondersteuners houden ook spreekuur voor patiënten met een chronische aandoening zoals: Astma/COPD; Diabetes; Hart- en vaatziekten en Ouderenzorg. Hiervoor kunt u op de verschillende aparte pagina’s informatie lezen.