Ouderenzorg

Sinds een aantal jaren werken in onze praktijk gediplomeerde praktijkondersteuners. Het zijn verpleegkundigen die aanvullende scholing hebben gevolgd om zelfstandig spreekuur te doen voor een specifieke patiëntengroep. De praktijkondersteuners worden gesuperviseerd door de huisartsen. Door de inzet van praktijkondersteuners kunnen veel meer patiënten in de huisartsenpraktijk worden begeleid en hoeven ze niet direct te worden verwezen naar een specialist in het ziekenhuis.

‘Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn’, is een veel gehoorde uitspraak. De levensverwachting bij geboorte was in 2019 voor mannen 80,4 jaar en voor vrouwen 83,6 jaar. De levensverwachting bij geboorte is in de periode 1950-2019 voor mannen toegenomen van 70,3 tot 80,4 jaar en voor vrouwen van 72,6 naar 83,6 jaar. (bron: Volksgezondheid en zorg). Om langer gezond te blijven en zelfstandig thuis te blijven wonen, is het soms goed om samen met de huisarts en praktijkondersteuner te bespreken wat goed gaat en waarbij u misschien extra hulp kunt gebruiken. Het doel dat we samen nastreven is zo lang mogelijk zelfstandig, met hulp, thuis blijven wonen.

Sanne begeleidt de oudere patiënt, waar nodig, in samenwerking met een specialist ouderen, huisarts en de thuiszorg in onze praktijk.

Sanne, POH Ouderenzorg