Klachtenformulier

Wij doen ons best om u, aan de telefoon of op het spreekuur, te helpen. Wanneer u hierover ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen hierover met u in gesprek te gaan en een passende oplossing te bieden.

Wij stellen het op prijs als wij de oorzaak van uw onvrede of klacht met u persoonlijk kunnen bespreken. Dat kan ook als de klacht over de huisarts, -doktersassistente, -praktijkondersteuner of de waarnemend huisarts gaat.