Huisarts

Vragen / e-Consult:
U kunt via MijnGezondheid.net een ‘vraag aan de huisarts’ stellen. Dit noemen we een e-Consult. De arts antwoord deze vraag binnen 2 werkdagen. Heeft u een telefonische vraag gesteld aan de assistente voor de huisarts? De assistente overlegt met de huisarts in de ochtend en zal u laten weten wanneer u terug kunt bellen voor het antwoord.

Belt u na 10:00 uur met een vraag voor de huisarts en is er géén sprake van SPOED? Dan willen we u vragen de volgende werkdag vóór 10:00u terug te bellen. Of de vraag te stellen via MijnGezondheid.net.

Consult / Afspraak:
Iedere werkdag is er een huisartsen spreekuur, alleen op afspraak! Deze afspraak kunt u zelf maken wanneer u wilt via MijnGezondheid.net. Dit noemen we een online afspraak. Wij vinden het belangrijk om te weten waarvoor u een afspraak maakt (zie: online afspraak maken). Maakt u geen gebruik van MijnGezondheid.net, willen wij u vragen voor 10:00 uur te bellen met de praktijk.

Visite / huisbezoek:
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken (visite). Wij willen u ook hierbij vragen voor 10:00 uur te bellen voor een visite aanvraag, dit kan niet via MijnGezondheid.net. De assistente beoordeelt samen met de huisarts, of-/wanneer een visite wordt gereden. Visites worden gereden tussen 13:00 en 14:30u.

Overleg / uitslagen onderzoeken:
Overleg tussen assistente en de huisarts is na het ochtend spreekuur. De huisarts en assistente bespreken de vragen en vervolg acties. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen, maar ook met de urgentie van de vragen. (Urgentie = medisch risico, van 0 (acuut levens gevaar) tot 5 (advies/laag risico)).

U kunt uitslagen van (eerdere) onderzoeken (bloedonderzoek, röntgen-, echo etc.) zelf inzien via MijnGezondheid.net. De huisarts probeert een beoordeling van de uitslag in het dossier te noteren en waar mogelijk deze meteen aan u te sturen via een bericht op MijnGezondheid.net. Heeft u geen bericht ontvangen, adviseren wij u hier zelf navraag naar te doen. Dit kan via een e-Consult. (MijnGezondheid.net). Als u geen gebruik maakt van MijnGezondheid.net, kunt u in de middag vanaf 14:00u bellen met de praktijk.