Corona testen

24 november 2021 :Nieuw advies gebruik zelftesten.

Om aan te tonen dat iemand het Coronavirus bij zich heeft zijn er verschillende methoden, de PCR test (GGD) en de snel test of antigeen test. Het meest betrouwbaar om Corona aan te tonen ook bij weinig klachten (bijvoorbeeld in het begin van de besmetting of bij gevaccineerde personen), is en blijft de PCR test van de GGD. Hieronder kunt u lezen waarom.

Zonder klachten / uit voorzorg > Zelftest / antigeen test (verkrijgbaar bij apotheek etc)

Met klachten > PCR test via de GGD (online of telefonisch)

De PCR (polymerase chain reaction)-test van de GGD

De PCR-test toont specifiek stukjes genetisch materiaal van het coronavirus aan. Het is de meest gebruikte en meest betrouwbare test. Met een wattenstaafje wordt een uitstrijk genomen uit de neus en keel. Dit gaat naar een speciaal laboratorium voor de PCR-test. Bij de PCR-test worden kopietjes van een deel van het virus gemaakt. Een stukje genetisch materiaal van het virus wordt sterk vermenigvuldigd, om het aan te kunnen tonen. Dit kost tijd, en is daarom niet binnen 15 minuten bekend! De PCR-test heeft een hoge testgevoeligheid. Dat betekent dat de PCR-test het virus ook oppikt bij iemand die nog weinig virus heeft of weinig virus meer bij zich draagt. 

De antigeentest of zelftest

De antigeentest toont antigenen van het Coronavirus aan in neus- en/of keelslijm. Antigenen zijn stukjes van het virus (eiwitten) die een afweerreactie kunnen opwekken in het lichaam. Als je het virus bij je draagt, laat de antigeentest dat snel zien; meestal een kwartier na het opbrengen van het monster op de testcasette. De test is ook buiten het laboratorium te gebruiken. De antigeentest is minder gevoelig dan de PCR-test. Vooral als er weinig virusdeeltjes aanwezig zijn is de antigeentest vaak negatief. De uitslag van de test is “negatief” terwijl dat eigenlijk niet zo is, deze personen hebben dus wel het virus bij zich, maar wordt niet door deze test ontdekt (fout negatief heet dat). Helemaal in het begin van de infectie zijn er nog weinig virusdeeltjes. Later in de infectie neemt het aantal virusdeeltjes weer af, dan is iemand ook niet besmettelijk meer. Wanneer er weinig virusdeeltjes aanwezig zijn krijgt iemand mogelijk ten onrechte een negatieve testuitslag, terwijl de persoon wel COVID-19 kan hebben (gehad). 

Testen van kinderen

Het is belangrijk voor de virusbestrijding dat zoveel mogelijk kinderen met klachten zich laten testen. Daar kan een testafnamemethode die op kinderen is toegespitst aan bijdragen. Daarom is het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  nagegaan of er een meer op kinderen aangepaste testmethode mogelijk is zonder dat dit te veel afdoet aan de betrouwbaarheid van de test. Met deze methode gaat de neusswab minder diep in de neus:  1-2 centimeter afhankelijk van de leeftijd in plaats van 5-7 centimeter. De afname midden in de neus is iets minder betrouwbaar dan de huidige, diepere monsterafname in de neus. Daarom wordt de afname van het minder diepe neusslijm samen met de huidige keelswab afgenomen. 

Sinds 4 april 2021 worden kinderen t/m 12 jaar die een GGD-teststraat bezoeken getest met deze nieuwe methode. GGD’en hebben extra aandacht voor jongere kinderen die getest worden. Meer informatie lees je in het bericht over de aangepaste afnamemethode van GGD GHOR NL.

Video: testen bij kinderen

Druk op deze knop voor de film testen bij kinderen

Bekijk de video:  Testen bij kinderen